درباره نرم افزار تارا - نرم افزار جامع خرید و فروش خودرو

شرکت گیتی سافت در راستای ایجاد نرم افزارهای کاربردی کسب و کار اقدام به تولید برنامه مدیریت قرارداد ها و خرید و فروش خودرو نموده است . این نرم افزار حاصل سالها تجربه در مهندسی نرم افزار و حرفه ی خرید و فروش خودرو میباشد . به گونه ای که تمامی نیازهای مربوط به این حرفه را به راحتی پاسخگو ، و باعث تسهیل و تسریع و دقت در کارهای روزمره میگردد .