سیستم مدیریت قرارداد ها

در این بخش با انتخاب نوع قرار داد و مشخص نموده طرف حساب (مشتری) و همچنین انتخاب خودرو مورد نظر و امکان درج لحظه ای قیمت و همچنین هزینه حمل و ایاب ذهاب و مالیات بر ارزش افزوده ،مشخص نمودن وظایف مهندسان ، و در نهایت ثبت پرداخت های صورت گرفته اعم از چک ، مبالغ نقدی ، و مبالغ دریافت از دستگاه کارتخوان به سادگی قرارداد صادر میگردد. همچنین شما میتوانید تمامی قرارداد های صادر شده را مشاهده و گزارش تهیه نمایید.