امکانات نرم افزار جامع خرید و فروش خودرو

ما در این نرم افزار ، سیستمی را ارائه میدهیم که در نوع خود منحصر به فرد بوده و هیج نرم افزار دیگری با این دقیت و سهولت در بازار موجود نمیباشد .
جهت پی بردن به مطلب بالا یک جلسه جهت مشاهده نحوه کارکر برنامه کافیست و این جلسه هیچ هزینه ای برای شما ندارد

طرح طلا طرح نقره طرح برنز امکانات
سفارش سفارش سفارش سفارش نرم افزار
  ثبت انواع قرارداد خرید و فروش و اجاره به شرط تملیک
مدیریت قرارداد ها و امکان جستجو در سطح تمامی داده های قرارداد
امکان ثبت دریافت و پرداخت برای قرارداد تظیم شده (به تفکیک مشخصات چکها ، مبالغ نقد و حواله بانکی یا کارت به کارت)
امکان تعریف طرف حساب (مشتری) به صورت حقیقی و حقوقی
امکان تعریف برند ، تیپ ، و خودرو وارد شده در سیستم
تعریف جداگانه هزینه حمل برای هر قرارداد در حال انعقاد
تعریف شناور مالیات بر ارززش افزوده
ثبت انواع مدارک تحویلی و دریافتی در قرارداد و امکان پیگیری خودکار آن به کاربر اقدام کننده جهت پیگیری
چاپ اتوماتیک (بعد از چاپ قرارداد) حواله یا رسید انبار برای ورود یا خروج خودرو به پارکینیگ
مشاهده تمامی قراداد های صادر شده به تفکیک خرید ، خرید مانده با حساب ، خرید کامل
مشاهده تمامی قرارداد های صادره شده به تفکیک فروش ، فورش با مانده حساب ، فروش کامل
امکان مشاهده اسناد حسابداری صادر شده برای قرارداد مورد نظر
امکان مشاده رسید یا حواله صادر شده برای قرارداد مورد نظر
مشاهده تمامی دریافت ها و پرداخت ها برای قرارداد مورد نظر
امکان مشاهده مدارک ارسال شده یا دریافت شده برای قرارداد مورد نظر
امکان ابطال و فسخ قرارداد و اعمال مبلغ ضرر و زیان و بازگردانی اتوماتیک چکها و مبالغ دیگر با مبالغ جایگزین
امکان گزارش و مشاهده تمامی قرارداد های صادر شده برای مشتریان مورد نظر
امکان گزارش قرارداد های دربازه زمانی مختلف
امکان پیگیری قرارداد و گزارش گیری بر اساس شماره شاسی ، شماره موتور ، شماره شهربانی و ..
گزارش ساز کامل برای ساخت انواع گزارش های مورد نیاز
لیست خودرو های موجود
مرور اسناد مربوط خودروهای وارد و خارج شده و آمار تعداد فروش بر اساس برندهای مختلف
معرفی سال مالی حسابداری
امکان تعریف کدینگ حسابها
امکان استفاده از کدینگ حسابداری استاندارد
مرور اسناد حسابداری به تفکیک کل ، معین و ...
بستن حسابهای و انتقال به سال مالی جدید
مشاده اسناد روزانه حسابداری
تنظیم سند دستی مرکب و ساده
سیستم مدیریت چکها به تفکیک اسناد دریافتنی و پرداختنی
قابلیت فیلتر سریع بر اساس کل چکهای دریافتی ، چکهای دریافتنی نزد صندوق ، چکهای دریافتی قابل وصول چکهای دریافتی در جریان وصول برای اسناد دریافتنی و چکهای موعد رسیده جهت اسناد پرداختنی
مشاهده و جستجو و تولید گزارش های درلخواه بر روی تمامی چکهای وارده و صادره
امکان خرج چک و پیگیری آن در اینده
مکان اعمال دستور برای چکها نظیر پاس شد ، برگشت خورد ، و تعویض چک برگشتی با مبالغ جایگزین
مشاهده صورت حساب مشتریان
مشاهده صورت حساب بانک های و صندوق و ...
صورت حساب کلی مشتریان بدهکار یا بستانکار
فرم دریافت و پرداخت
لیست تمامی دریافتها و پرداخت های به تفیک چکها ، مبالغ نقد ، و حواله های بانکی
امکان ساخت گزارش از تمامی دریافت ها و پرداخت های سیستم.
معرفی جاری های شرکت
امکان تعریف کاربران سیستم با سطوح دسترسی به منابع نرم افزار
طراز حسابداری در بزه های زمامی مختلف
حسابداری چند ارزی
عقد قرارداد با ارزهای مختلف
دریافت و پرداخت ارزی
تعریف انواع ارز مورد معامله در سیستم
امکان تعریف صراف در قرارداد های ارزی
ابزار صحت اسناد حسابداری
امکان تعریف بیش از یک انبار یا پارکینگ
امکان نقل و انتقال خودرو به پارکینگ های تعریف شده
امکان طراحی قراداد بر اساس سر برگ نمایشکاه یا شرکت
مرور کل خودرو های خریداری شده و فروخته شده انبار و محاسبه سود و زیان
نصب
در سرور 
تبیان در ایران
نصب برنامه در محل خریدار به صورت اختصاصی
امکان گزارش گیری از فعالیت کارمندان در استفاده از سیستم
12 ماه
12 ماه
1ماه
پشتیبانی رایگان
بازگردانی وجه در صورت عدم تامین نیاز
بینهایت
5 کاربر
1 کاربر
تعداد کاربر سیستم
سفارش سفارش سفارش سفارش نرم افزار